Нашето портфолио ни позиционира да предоставяме диференцирана производителност и оперативни маржове във всяка пазарна среда.

 

 

 

 

 

 

Общите приходи на компанията за 2021 г. по сегменти:

 

Диверсифицираното бизнес портфолио на ITW се състои от седем водещи пазарни сегмента, които работят в индустрии, където производителността на продукта е най-важна за клиента.

 

 Нашите бизнеси работят по целия свят, така че можем да останем близо до клиенте си.

 

 

 

 

 

 

© 2024 itw-bg.com Всички права запазени.

Създадено от: