Преди да добавим мениджъра си в копие на е-мейла...

02.06.2023

Получавали e-mail от колега, който неочаквано е копирал Вашия или своя ръководител?

Как се почувствахте?

А вие правили ли сте го?

Преди да го направим, трябва да помислим как ще се почувства колегата, когато види, че ръководителят е копиран в писмото. В много от случаите хората го възприемат по погрешен начин.

Повечето хора няма да се оплачат, но може да се обидят, което може да доведе до загуба на доверие и вместо да улесни, да попречи на сътрудничеството помежду Ви.

Понякога не осъзнаваме, че копирането на вашия ръководител в електронно писмо може да има негативно въздействие върху работните ви взаимоотношения и резултатите, които се стремите да постигнете.

Ако мотивите си за копирането на ръководителя не са обяснени ясно, то може да изглежда сякаш, че го правим, за да документираме на комуникацията.

Или да създадем впечатление, че искаме да се уверим, че човекът разбира важността на  писмо ни.

В някои случаи може дори да изглежда като, че ли сигнализираме, че някой не си върши работата без да имаме такива намерения.

 

ПРОСТИ РЕШЕНИЯ

Въпреки че може да имаме добра причина да копираме ръководителя, ето няколко прости начина да постигнете резултати, без да причиняваме ненужни конфликти и да губим времето на мениджъра.

Копирайте ръководителя в скрито копие.

Мениджърът вероятно получава множество електронни писма през целия ден и има много отговорности, но наистина се интересува от съдържанието на писмото, копирайте го в скрито копие.

Просто се уверете, че информирате ръководителя си, че сте го копирали в скрито копие. От друга страна, ако завършите задачата без да използвате влиянието на ръководителя си, показвате лидерските си умения.

*ВНИМАНИЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:

Бъдете внимателни как използвате влиянието си, защото може да причините хората да зависят от вас дори за незначителни въпроси.

Трябва да научите хората си как да се справят с проблеми, без да се нуждаят от вашето влияние. Това е отличен начин да ангажирате и развивате техните лидерски умения.

Обяснете ясно защо копирате ръководителя си в е-мейла

Какво да правите, ако имате работа с много трудна личност или ситуация и трябва да копирате ръководителя или неговия ръководител?

Уверете се, че обяснявате в съдържанието на е-мейла защо копирате ръководителя.

Копирането на мениджъра в електронни писма не трябва да бъде обичайна стратегия за постигане на резултати. Това може да има неблагоприятно въздействие върху получателя.

Също така може да накара ръководителя ви да си помисли, че не можете да свършите работата без да използвате неговото или нейното влияние, а това не е така, нали?

Можете да постигнете желаните резултати, като обмислите съставянето на писмото си предварително.

 

Съвети за съставянето на електронни писма:

Бъдете учтиви и колегиални.

Започнете и завършете с обичайните любезности - например:

"Здравей, Петър, надявам се, че проекта напредва според очакванията... Благодаря ти."

Напишете писмото, прочетете го на глас и внимателно слушайте тона си, за да се уверите, че думите Ви отразяват намерения Ви,

Звучи ли конструктивно?

Редактирайте и изтрийте всички ненужни думи.

По-простия изказ означава по-добро разбиране.

Преценете основната идея и бъдете ясни в комуникацията си.

Задайте си въпроса:

Защо би трябвало да копирам мениджъра?

Как ще се почувства тази личност, ако вижда ръководителя, копиран без да очаква и да знае защо?

 

Ако имате ръководител, който поиска да бъде копиран в съобщение, направете го.

В повечето случаи препоръчвам да помислите, преди да го направите. Опитайте да постигнете резултати без да използвате влиянието на шефа.

Обичайно мениджърите, изискващи да бъдат добавени в копие са помислили за възможните отрицателни последици и вероятно ще Ви кажат да не ги копирате, освен ако ясно не обясните защо е необходимо.

Ако го изискват, то вероятно има причина, която имат предвид, затова го направете.

 

Лидерски умения

Опитайте да постигнете резултатите самостоятелно, преди да копирате някого в писмо. Ако постигнете резултатите самостоятелно, ще подобрите впечатлението за лидерските си способности в следните ключови области:

  • Влияние
  • Увереност
  • Работни взаимоотношения

Ясно е, че да се измислят различни начини за ефективна комуникация по е-мейл отнема време, но времето, отделено за това, е добре инвестирани ресурси.

Електронната поща се е превърнала в един от трите най-важни начина за комуникация, и има толкова много да се научи за нейното ефективно използване като инструмент за комуникация.

В крайна сметка, лидерите желаят резултати. Затова ще видят стойността в това да отделите малко време, за да премислите преди да ги копирате.

Успех!© 2024 itw-bg.com Всички права запазени.

Създадено от: