БИЗНЕС МОДЕЛ

МОДЕЛ ЗА УСПЕХ

Принципът 80/20:

 

80/20 е набор от инструменти и методологии, които използваме, за да структурираме и управляваме бизнеса си, за да увеличим максимално производителността, изпълнението и добавената стойност, които предоставяме на най-големите и най-печелившите си клиенти и минимизираме разходите, сложността и разсейването, свързани с обслужването на малки клиенти.

 Чрез прилагането на процеса 80/20, нашите подразделения осигуряват:

  • най-доброто в класа изпълнение, насочено към клиента;
  • висококачествен органичен растеж;
  • рентабилност и възвръщаемост на капиталовите резултати.

 

 

Клиент ориентирани иновации /отзад-напред/:

 

Нашите подразделения си партнират със своите ключови клиенти, за да създават уникални решения, като решават трудни технически предизвикателства и подобряват бизнес представянето.
Възможностите и въображението на нашите служители се доказва от портфолиото ни от приблизително 19 300 издадени и висящи патента, включително повече от 1 800 нови патентни заявки, подадени през 2021 г. 

Децентрализирана предприемаческа култура:

 

В ITW нашата култура ни дава възможност да мислим и да действаме като собственици. Хората са наясно какво се очаква от тях по отношение на нашия бизнес модел, стратегия и ценности.

В тази рамка ние даваме възможност на бизнес екипа ни  да персонализира своя подход, за да увеличим максимално  въздействието на бизнес модела на ITW за техните специфични клиенти и крайни пазари.

© 2024 itw-bg.com Всички права запазени.

Създадено от: