ЦЕННОСТИ

ЛЕКОТА

Лекотата е основата на нашите ценности и бизнес модел.

Не може да има споделяне на риска без доверие.

Не може да има доверие без уважение.

Не може да има уважение без честност и откровеност.

ЧЕСТНОСТ

Честност във всичко, което правим!

Въпреки многото ни търговски марки и местоположения, служителите, доставчиците и клиентите на ITW, могат да очакват еднакво отношение независимо къде се намират: честност, прозрачност и комапния, която винаги се опитва да направи това, което е правилно.

УВАЖЕНИЕ

Уважението вдъхновява постижения, иновации и ангажираност към общността.

ITW разполага с голяма и много разнообразна работна сила, с талантливи служители, които внасят богатството на различни култури, езици и опит в работата си.

ДОВЕРИЕ

Вярваме, че всички колеги в ITW работят по най-високите професионални стандарти и в най-добрия интерес на компанията по всяко време.

СПОДЕЛЕН РИСК

Споделеният риск ражда смели решения.

Работим като екип, споделяйки отговорноста за резултатите и тежестта отделните рискове и решения.

© 2024 itw-bg.com Всички права запазени.

Създадено от: