Стратегия на ITW:

 

От 2013 г., ние изпълняваме стратегия, съсредоточена изцяло върху нашия ангажимент да използваме диференцираните възможности за производителност на бизнес модела на ITW.

В резултат на това днес бизнес моделът ни е по-мощен и нашите хора са по-квалифицирани в прилагането му от всякога в нашата история.

 

Когато стартирахме корпоративна си стратегия,  целите ни бяха да осигурим стабилен растеж с най-добри маржове и възвръщаемост в класа.

От 2013 г. успяхме да постигнем значителен напредък към постигането на тези цели.  През 2019 г. оперативните маржове на ITW бяха най-високите в нашата партньорска група, като ние се класирахме на второ място в нашата партньорска група по възвръщаемост на капиталовите резултати и в предизвикателна макросреда, като успяхме да надраснем пазарите си с един процентен пункт.

 

Чрез изпълнението на корпоративната си стратегия, нашата цел е да позиционираме компанията да предоставя най-високо ниво на представяне в индустриалния сектор през всеки петгодишен период.

 

Дългосрочните годишни цели за ефективност на ITW: 

© 2024 itw-bg.com Всички права запазени.

Създадено от: